PAK

English version at end of page

PAK (Professionelle Artister i København) er Innercirqs afdeling for professionelle artister.

For at være medlem af PAK skal man enten have gennemført en cirkusuddannelse eller arbejdet professionelt som cirkusartist.

Der trænes, udveksles erfaringer og gives råd på kryds og tværs af forskellige artistiske discipliner.

PAK har træningsområde i den sidste tredjedel af Store Hal op mod Artistsalen.

Der vil blive sendt mail ud til medlemmerne, når det ikke er muligt at træne på grund af konferencer eller skoleprojekter i Store Hal eller andre steder på AFUK.

PAK medlemmer har adgang til.

  • PAKs træningsfaciliteter i Store Hal døgnet rundt, med mindre der er konferencer eller skoleprojekter
  • Artistsalen uden for skoletid, fra 16.30
  • Book I, Book II, Kulturpiloterne og Perform, på lige fod med medlemmer af Ørkenfortet. Se bookingsystemet v. kontoret.
  • En nøglebrik så man kan komme ind om aftenen, i weekenden og i booking lokalerne. En nøglebrik kan hentes på AFUKs kontor alle hverdage inden klokken 16:30 og koster 250 i depositum. Spørg efter Anne-mette, som er i huset mandage

Priser:

350,- pr. måned

1500,- for 6 måneder

100,- pr. måned det første år for nyuddannede artister.

Hvis du gerne vil blive medlem af PAK skal du tage kontakt til et af følgende medlemmer fra bestyrelsen fra Innercirq/PAK: Joel Degerfält, Aurelie Benard

Email : pak@innercirq.dk

Hvis man ikke kan betale med dankort så kan man overføre pengene til vores bankkonto. Reg: 5361 Konto: 278974.
IBAN nr. DK9853610000278974
SWIFT: ALBADKKK
Cvr.: 26105153

 English

PAK (Professional Artists in Copenhagen) is Innercirq’s branch for professional circus performers.

Members of PAK are required to have completed a circus education or to have worked professionally as a circus performer.

We train, exchange experiences and give advice across the different artistic disciplines.

PAK has its training area in the innermost third of the Great Hall, by the Circus Training Hall.

PAK members receive an email whenever training is impossible due to events or school projects at AFUK.

PAK members have access to:

  • PAK’s training facilities in the Great Hall around the clock, unless there are events or AFUK school projects.
  • The Circus Training Hall after school hours. from 16.30
  • Book I, Book II, Kulturpiloterne and Perform, on equal terms with members of Ørkenfortet. Refer to booking system on the wall outside the office.
  • A key so that you can get in in the evening and on weekends and to the booking rooms. A key cost 250DKK in deposit and can be made on AFUKs office monday – friday before 16:30. Ask for Anne-mette, she is usually there mondays.

Membership fees:

350 DKK per month

1500 DKK per six months

100 DKK per month for new graduates from AFUK’s Artist Line.

To become a member of PAK contact one of the following Innercirq/PAK board members: Joel Degerfeldt and Aurelié Bernard.

Email : pak@innercirq.dk

You can transfer the money to our bank account:

Reg: 5361 Konto: 278974.
IBAN nr. DK9853610000278974
SWIFT: ALBADKKK
Cvr.: 26105153