Genralforsamling i Innercirq

Indkaldelse til generalforsamling i Innercirq.
Torsdag d. 26/5 kl. 18:00 på AFUK (balkonen).
Alle er meget velkommene.