Generalforsamling i Innercirq d 27 maj kl 17:00


Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning.
  4. Kasseren fremlægger regnskab.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af revisor
  7. Indkommende forslag.
  8. Evt.

Glæder os til at se jer